Akce

V rámci naší komunity pořádáme akce, na kterých se můžeme setkat osobně či online. Můžete se tak potkat se zajímavými lidmi, vyslechnout inspirativní příběhy a dozvědět se spoustu podstatných informací nejen ze světa businessu.