Design sprint – dny plné práce a získávání znalostí a dovedností

Rád bych navázal na 1. díl seriálu Aktivity StartUp. Design Sprint v našem pojetí je pracovně náročná a intenzivní aktivita, jejíž cílem je kromě vytvoření podnikatelské strategie a ověření životaschopnosti svého produktu či služby, také získání nezbytných znalostí a dovedností pro úspěšné podnikání.

Nechceme účastníky zavalit velkým množstvím informací o tom, co by se vše mělo dělat a jak. Zde používáme osvědčený agilní přístup a Pareto princip. Jako ve všech oblastech vývoje, rozvoje a vzdělávání platí, že existuje 20 % informací, které mi dají 80 % následné přidané hodnoty, pokud je přemění ve znalosti a dovednosti.

Abychom dosáhli tohohle efektu, připravili jsme denní model práce, který nám společně s 5 denní strukturou Design Sprintu (Mapování, Navrhování, Rozhodnutí, Prototypoví a Testování) dává vysokou efektivitu společného snažení. Každý den má následující strukturu:

08:30 – 09:00 - metodická příprava průvodců, kteří moderují a mentorují práci účastníků v průběhu celého týdne.

09:00 – 11:00 - dopolední program – účastníci získají nezbytné informace k tématu daného dne a pod vedení mentora pracují v týmech na vlastním projektu.

11:00 – 12:00 - prezentace výstupu a získání zpětné vazby od ostatních účastníků a průvodců.

Na tuto část zveme podnikatele, kteří už si budováním firmy (nejlépe Design Sprintem) prošli, aby si poslechli, co jednotlivé týmy řeší a dali účastníkům zpětnou vazbu a inspirace.

13:00 – 15:30 - odpolední program – setkání s expertem na téma daného dne (např. marketing, inovace, finance atd.), který účastníkům předá další nezbytné informace a zkušenosti. Expert pak zůstává i na zbytek odpoledního programu, kdy je k dispozici účastníkům, kteří se snaží získané informace zapracovat do svých návrhů.

15:30 – 16:30 - prezentace výsledků celodenní práce a zpětná vazba od účastníků a průvodců. Účastníci si zapracují zpětné vazby, stanoví úkoly, které budou muset v daném tématu dopracovat a udělají nezbytnou přípravu na následující den.

16:30 – 17:00 - po skončení celého dne se znova sejdou průvodci, dají si zpětnou vazbu k metodice, udělají nezbytné přípravy na následující dny a případně pozvou dalšího experta na téma, které se objevilo jako důležité.

Celý program je vysoce interaktivní a intenzivní, což je i jeho smyslem. Je určen pro ty, kteří se chtějí podnikáním skutečně zabývat a díky jeho efektivitě se mohou ve svém rozjezdu podnikání nebo realizaci inovačního nápadu výrazně posunout. Pokud vás tento způsob práce na přípravě businessu zaujal, neváhejte se nám ozvat.

Miroslav Marek, CEO Start Up MSK, z.s.