MAS Frýdlantsko - Beskydy, z.s.

MAS Frýdlantsko - Beskydy působí na území 13 obcí v okolí Frýdlantu nad Ostravicí a hlavním posláním naší organizace je podpora kulturního, společenského, sociálního a ekonomického rozvoje regionu na bázi využití místních lidských, přírodních a ekonomických potenciálů a na principu partnerství mezi subjekty veřejného a soukromého sektoru, včetně neziskového. Naše motto zní: TADY, SPOLU A LÉPE.

číst více...