MAS Pobeskydí, z. s.

Naše místní akční skupina je společenstvím občanů, neziskových organizací, podnikatelských subjektů a samosprávy, které spolupracuje na rozvoji 43 venkovských obcí v Pobeskydí. Od roku 2004, kdy byla naše MAS založena, jsme podpořili více než sto projektů obcí, podnikatelů a neziskových organizací v hodnotě převyšující 200 mil. Kč.

číst více...