Michaela Patkanová

Zaměřuji se na oblast podnikatelského vzdělávání a poradenství, specificky pak podporu začínajících podnikatelů a živnostníků. Budu s Vámi spolupracovat na tvorbě podnikatelských záměrů spolufinancovaných z evropských strukturálních fondů. Jsem schopna realizovat přípravu záměru, vypracování žádostí a povinných příloh, včetně následného monitoringu. Zpracovala jsem řadu žádostí o dotaci zaměřených na investiční či vzdělávací aktivity a právě při řešení problémů z těchto oblastí mne můžete bez váhání kontaktovat. Těší mě, když mohu v rámci lektorské činnosti zúročit své trenérské zkušenosti pro různé cílové skupiny k rozvoji manažerských a klíčových kompetencí.

číst více...