Podnikání je skvělou příležitostí, jak vzít život do svých rukou, organizovat svůj vlastní čas a ovlivňovat výši svých příjmů. Takže pokud o podnikání uvažujete, jen nevíte, jak na to a nechcete investovat do poradců, koučů či placených akceleračních programů, bude pro Vás tato informace k nezaplacení.

říjen 2020, autor: Michaela Patkanová


Nabízíme Vám možnost zapojit se do projektu Fajné řemesla, jehož hlavním cílem je zvýšení podnikatelských kompetencí a motivace k podnikání. Abyste se kurzu mohli zúčastnit, musíte být:

- v  evidence úřadu práce buď v roli uchazeče o zaměstnání  nebo v roli zájemce o zaměstnání

- mladší 25 let nebo starší 50 let

- vracející se na trh práce z mateřské/rodičovské dovolené nebo pečující o malé děti do 15 let

- nezaměstnaný déle než 5 měsíců či s nízkou úrovní kvalifikace.

V rámci náboru nehledáme “jen” budoucí podnikatele, resp. osoby, které ví, že chtějí začít podnikat. Hledáme aktivní a podnikavé lidi se zájmem jak o řemesla tak o služby, kterým nabízíme rozvojové aktivity. Ty pak povedou především k vašemu osobnímu rozvoji, což ocení každý zaměstnavatel a v ideálním případě začnete podnikat.

Celý kurz je rozdělen do tří modulů:

1.  Modul POTENCIÁL A MOTIVACE, v rámci kterého poznáte své silné a slabé stránky.

2.  Modul PŘÍPRAVA NA PODNIKÁNÍ, kde získáte základní znalosti pro zahájení podnikání a zároveň budete rozvíjet své kompetence k podnikání.

3.  Modul PODNIKÁNÍ, jehož cílem je poskytnout odborné podnikatelské poradenství a další podporu v procesu podnikatelského plánu, přípravy a zahájení vlastního podnikání.

Podstatnou částí celého kurzu je ověření podnikatelského záměru formou zpracování prototypu/modelu produktu s využitím zázemí Fajné dílny.


Více informací: Michaela Patkanová, mail: patkanova@rpic-vip.cz, tel: 737 754 694