Prototypy

Úspěšný start podnikání je velmi často spojen se schopností rychle dostat produkt na trh a získat od něj zpětnou vazbu. Čím dříve firma získá podněty a připomínky, tím lépe na ně bude schopna reagovat. Tady nabízíme jak zkušenosti s agilním vývojem, tak i technické možnosti partnerů Start Up Community.