Založení neziskové organizace StartUp MSK, z.s. postupně vyplynulo z aktivity, která vznikla na platformě Start UP Comunity. Tato komunita sdružující různé subjekty Moravskoslezského kraje, které se zabývají podporou podnikání a rozvoje firem v regionu.

Zmíněnou aktivitou, která na této platformě vznikla, a kterou iniciovalo společně s dalšími partnery Moravskoslezské inovační centrum, je akce s názvem Design Sprint. Jedná se o akci, kdy se lidé nebo týmy s inovativním nápadem snaží přeměnit svou myšlenku na reálný business příběh s návrhem konkrétních akcí realizace a s otestováním u potenciálních zákazníků. Během týdenního programu a intenzivní práce na projektu získají účastníci základní potřebné znalosti pro start podnikání a zvýší tak své šance na úspěch a udržitelnost na trhu v následných letech. Po celý týden jsou vedeni zkušenými průvodci a experty, těmi, kdo mají zkušenost s vlastním podnikáním a umí mentorovat týmy podnikatelů s nápadem.

Právě díky této aktivitě se dala dohromady parta lidí, kteří si řekli, že tohle je cesta, jak podpořit začínající podnikatele. Ty, kteří mají ambici a talent. Mají ambici řídit svůj život, ambici tvrdě pracovat a prosadit se na trhu, ambici seberealizovat se vlastním podnikáním. Pokud se tato ambice okoření trochou podnikatelského talentu, vzniká ideální kombinace, která si zaslouží podporu. Začínající podnikatelé potřebují na počátku svého podnikání hlavně podporu expertů a lidí se zkušenostmi z podnikáni. Takové, kteří je nepovedou za ručičku, nebudou jim říkat co mají dělat, ale kteří je naučí, jak nad podnikáním správně přemýšlet a co je u zrodu podnikání důležité. A tihle lidé se dali dohromady a založili spolek, který tuto myšlenku bude dále rozvíjet.

Hlavním smyslem je připravit pro začínající podnikatele podpůrné programy, které je naučí pracovat s nástroji pro rozvoj podnikání. Design Sprint bude první vlajkovou lodí a základním systematickým nástrojem. Postupně bude však rychle doplněn o další programy, kde si podnikatelé otestují své nápady, naučí se přemýšlet nad opravdovými užitky pro zákazníka a obhájit své produkty, získají zdroje na rozjezd podnikání nebo dokonce získají prvního investora.

Jednou z důležitých funkcí spolku bude také zajištění zdrojů pro kvalitní realizaci těchto programů. Už nyní oslovujeme významné finanční instituce, firmy a investory, kteří mají zájem na rozvoji inovací a podnikání v regionu. Připravujeme pro ně zajímavé nabídky a programy na zapojení do podpory podnikání a zvyšování úspěšnosti StartUpů na trhu.

Toto vše je, a bude možné, díky zakládajícím kmenovým členům Start Up MSK, z.s. kterými jsou Moravskoslezské inovační centrum, 3ADVOKÁTI, v.o.s., Jan Dittrich, Miroslav Marek, Dalibor Šimek, Barbora Štverková, Radka Šušková a Radim Věntus. Tento tým vytvořil otevřený spolek, do kterého mohou vstupovat další subjekty nebo jednotlivci, kteří chtějí podporovat ambiciózní a talentované podnikatele a zvyšovat úroveň podnikání v regionu. Očekáváme, že v brzké době přibydou další členové spolku a jediným kritériem vstupu do spolku bude přidaná hodnota pro aktivity spolku a aktivní zapojení do jeho činností. Spolek byl založen dne 26. 5. 2021 na ustavující schůzi v Ostravě a jeho předsedou a výkonným ředitelem byl jmenován Miroslav Marek.

Na závěr bych chtěl jako nově jmenovaný výkonný ředitel říct, že máme ambiciózní cíle. Chceme, aby 60 % našich účastníků ve startupových programech uspělo na trhu a přetavili svůj inovativní nápad ve fungující podnikání. Podnikání, které se udrží na trhu a bude se dále rozvíjet. Myslíme si, že tohle náš region, který máme všichni rádi, potřebuje… bo je čas.