Víte, že v rámci aktivit motivujících ke startu podnikání ve městě Karviná vznikl projekt s názvem Business Benefit Karviná – město pro podnikání? Projekt probíhal v období 1.1.2018 až 31.12. 2019. Cílem bylo rozvíjet kompetence k podnikavosti a podpořit vznik vlastní živnosti. Náplní projektu byla vstupní diagnostika, koučovací aktivity, vzdělávací aktivity „příprava na podnikání“ a individuální konzultace.

říjen 2020, autor: Irena Hluchníková

Celým programem úspěšně prošlo 83 účastníků a 65 účastníků obhájilo své podnikatelské záměry. Z toho 15 podnikatelů zahájilo své podnikání, které provozují dodnes. 10 z účastníků pak využilo dotačních a nadačních zdrojů.

Na tento úspěšný projekt navázal neméně úspěšně projekt s názvem Fajné řemesla. Chcete se připojit k těm úspěšným? Více informací: Michaela Patkanová, mail: patkanova@rpic-vip.cz, tel: 737 754 694.