Víte, co všechno se děje “za zdmi” VŠB-TUO? Ze všech aktivit vypíchneme pro účely tohoto článku GREENLIGHT!

GREEN LIGHT je unikátní program podporující podnikání. Už od roku 2012 je tady pro všechny, kteří mají nápad nebo jsou na začátku svého podnikání a potřebují pomoci. GL nabízí dvě varianty podpory, a to GREEN LIGHT Start a GREEN LIGHT Akcelerátor.

říjen 2020, autor: Tereza Mučková

Na začátku podnikání doporučujeme GL Start. Do něj se mohou zájemci přihlásit kdykoliv během celého roku, k přihlášení stačí jen mít nápad. Samotný program trvá šest měsíců. Je založen na individuálních konzultacích s mentorem, který s projektem řeší, co a komu chce prodávat, jestli o výrobek nebo službu zákazníci stojí a jak si vytvořit tým. V rámci programu je využívána unikátní metodika práce s motivací nositele nápadu či týmu.

Do GL Akcelerátoru se lze přihlásit jen jednou ročně, zpravidla na podzim. Akcelerované týmy se mohou těšit na čtyři měsíce intenzivní práce, spoustu nových informací a kontaktů. Program je sestaven ze skupinových workshopů, které vedou startupisté nebo lidé, kteří se startupy v dané oblasti pracují. Všem projektům je také zkušenými mentory poskytovaná individuální péče. Na konci GL Akcelerátoru čeká na vybrané projekty GREEN LIGHT StartUp Show, tedy první velká příležitost, kdy se projekty mohou představit veřejnosti, investorům a médiím. Součástí tohoto velkého dne je setkání s investory (inveSTORE) a Veletrh startupů, kde je možné získat nové zákazníky nebo členy týmů.

Za dobu existence se GL představilo víc než 300 projektů, s víc než 90 z nich se intenzivně pracovalo. Mezi úspěšnými absolventy GL najdete sportovní potřeby, aplikaci pro veřejnou správu, ale také chytrou plečku plevele nebo rehabilitační pomůcku pro malé děti. Máte-li o GREEN LIGHT zájem, stačí poslat přihlášku. Program je pro všechny účastníky zdarma.

Program GREEN LIGHT je podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Více informací poskytne Tereza Mučková, tereza.muckova@vsb.cz.