Víte, že v roce 2018 byl pilotován dotační program Moravskoslezského kraje Start Up Voucher? Se vší skromností lze tento dotační program označit za mimořádný a v rámci České republiky nevídaný, vyznačující se zejména minimální administrativní náročností a maximální flexibilitou. 

říjen 2020, autor: Irena Hluchníková

Dotační program Start Up Voucher byl realizován ve spolupráci Moravskoslezského Inovačního centra Ostrava a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. V rámci tohoto dotačního programu mohli žadatelé získat až 500 000 Kč na rozjezd svého podnikání. Podmínkou bylo pečlivé vyplnění Business canvasu, který popisoval samotný podnikatelský záměr včetně jeho finanční stránky. Žadatel musel prokázat, že zná svou cílovou skupinu, chápe její problém, má představu o marketingu a prodejních kanálech a má jasně promyšlený business model. Žadatel také musel umět popsat jednotlivé kroky vedoucí k úspěchu a propočítat rentabilitu v horizontu 1 až 5 let. Business canvasy posuzovali lidé z byznysu, kteří tak vnesli do hodnocení své znalosti a zkušenosti a dokázali posoudit, který podnikatelský záměr dává smysl a lze u něj předpokládat návratnost vložené investice. Tito hodnotitelé také poskytovali přihlášeným startupům neocenitelnou zpětnou vazbu. Mezi žadatele nebyly rozděleny všechny alokované finance, podporu získali jen ti nejlepší, jejichž podnikatelské záměry byly životaschopné, škálovatelné a měly potenciál růstu. Nejednalo se tedy o dotaci v pravém slova smyslu, ale spíše o “soutěž”.

Celkově byly realizovány 3 výzvy tohoto dotačního programu, a to v létě 2018, na jaře 2019 a na podzim 2019. Moravskoslezský kraj alokoval na všechny 3 výzvy celkem 15 500 000 Kč. Z této částky byly mezi nejlepší projekty rozděleno 9 903 000 Kč. Přihlásilo se celkem 134 projektů a podporu získalo 26 z nich.

Obory, které se v jednotlivých výzvách objevovaly, byly velmi rozmanité: medical, IT, služby, gastro, zemědělství, strojírenství, virtuální realita, a další. Největší šanci měli ti, kteří ve svém oboru nalezli inovaci, ať už technologickou nebo byznysovou.

S podpořenými projekty i nadále spolupracujeme a mnohé z nich jsou velmi úspěšné. Sledujte náš seriál Top 10 Start Ups.

Více informací: Irena Hluchníková, irena.hluchnikova@ms-ic.cz.