Víte, že...?

V této rubrice vám chceme nabídnout novinky, fakta a zajímavosti z prostředí rozvoje podnikání v rámci Moravskoslezského kraje. 


Aktivity StartUp 3. díl

Ve čtvrtek dne 02.09.2021 jsme zahájili v areálu Moravskoslezského inovačního centra – MSIC další běh Design Sprintu. Design Sprint je 6 denní workshop, kde začínající Start Upy a inovační týmy firem navrhují své podnikatelské strategie, dopracovávají své produkty a testují je u potencionálních zákazníků.

Aktivity StartUp 2. díl

Design sprint – dny plné práce a získávání znalostí a dovedností

Rád bych navázal na 1. díl seriálu Aktivity StartUp. Design Sprint v našem pojetí je pracovně náročná a intenzivní aktivita, jejíž cílem je kromě vytvoření podnikatelské strategie a ověření životaschopnosti svého produktu či služby, také získání nezbytných znalostí a dovedností pro úspěšné podnikání.

Aktivity StartUp 1. díl

Ve období od 2. – 15. 9. proběhne v MSIC aktivita, která se nazývá Design sprint. Dovolte mi abych tento program představil. Jedná se o program, který poskytuje možnost začínajícím podnikatelům efektivně a strukturovaně navrhnout, připravit a otestovat svůj inovační nebo business nápad.

StartUp MSK zahajuje oficiálně svou činnost

Založení neziskové organizace StartUp MSK, z.s. postupně vyplynulo z aktivity, která vznikla na platformě Start UP Comunity. Tato komunita sdružující různé subjekty Moravskoslezského kraje, které se zabývají podporou podnikání a rozvoje firem v regionu.

Lidé ze Start Up Community,
kteří vás mohou podpořit: